isabel cordeiro

Bradwolff Projects presenteert ‘The Relational Nature of Things’, een nieuwe serie werken van kunstenaar Isabel Cordeiro. Met haar achtergrond in beeldende kunst en architectuur, onderzoekt Cordeiro de relatie tussen schilderkunst en sculptuur.

Cordeiro’s werken zijn geïnspireerd door een stroming binnen de kleurtheorie, genaamd Relationisme. Relationalisme volgt het idee dat kleuren disposities zijn, die gevormd worden door de relaties tussen het subject en het object. Hoewel Relationalisme suggereert dat dit fenomeen afhankelijk is van de aanwezigheid van het subject, speculeert Cordeiro dat hetzelfde fenomeen voor kan komen wanneer objecten met elkaar in aanraking komen. ‘Colour is a witness to the relation between things. It exists  in order to map this relation’. – Cordeiro

The Relational Nature of Things
Onder het koepelgewelf van Bradwolff Projects staat een installatie: Een serie houten structuren gewikkeld in doek. Gekleurde vlekken die op dit assemblage zijn aangebracht leggen de nadruk op de relatie tussen de elementen schilderkunst en sculptuur.

Voor Cordeiro is het eigenlijke ‘werk’ niet aanwezig door middel van objecten. Het eigenlijke werk verschuift in de relatie tussen de elementen en gebaren die deel zijn van een tweedelig proces: In het eerste stadium wordt het sculpturale object gewikkeld in canvas. Cordeiro brengt gekleurde verf op een patroon vormige manier aan, als middel om het sculpturale geheel [doek en structuur] te regelen en te registreren. In het tweede stadium worden de sculpturale elementen die samen het werk vormen gescheiden: Het geschilderde doek ‘gedraagt’ zich als een schilderij. De houten structuur is gedeeltelijk gedeconstrueerd. Als een gevolg van deze fragmentatie verwerft elk element zijn eigen autonomie, terwijl ze tegelijkertijd de sporen draagt van de voorgaande relatie in de ruimte. Op deze manier staat Cordeiro haar werken toe om te bestaan als ‘netwerken’: dynamische systemen van onderling verbonden factoren en/of actoren.

Isabel Cordeiro [1973, Lissabon] ontving haar Master in Beeldende Kunst aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam en haar master in Architectuur aan de Faculteit Architectuur in Lissabon. Cordeiro exposeerde vorig jaar in ‘Pushing Boundaries, Expanding Frontiers’ bij de RAM Foundation in Rotterdam. Ook heeft ze haar werk internationaal gepresenteerd bij Glasfow Sculpture Studios [Glasgow], Halle 14 [Leipzig], Jorge Shirley Gallery [Lissabon] en Das Weisse Haus [Wenen].

persbericht

uitnodiging