Over ons

Stichting BRADWOLFF PROJECTS is een experimenteel platform voor hedendaagse kunst, opgericht door curator Christine van den Bergh in 2011. Samen met kunstenaars en gastcuratoren, in nauwe samenwerking met kunstinstellingen en onderzoeksinstituten worden hedendaagse kunstprojecten ontwikkeld en uitgevoerd.

                                                                                      

 

BRADWOLFF PROJECTS programmeert kunstpresentaties die op basis van artistiek onderzoek tot stand komen en gekenmerkt worden door engagement en esthetiek. Een deel daarvan zijn in situ gerealiseerde transformaties van de ruimte, die weer de context vormen voor andere makers. Centraal staan drie thema’s: identiteit, landschap en ecologie, die alle betrekking hebben op menselijk gedrag en de omgangsvormen met de leefomgevingen. Werk met een politieke inhoud, kunst die een sterke  visuele, sensorische en esthetische ervaring teweegbrengt.

BRADWOLFF PROJECTS meent dat kunst een belangrijke bijdrage levert in het onderzoek naar onze omgangsvormen.

BRADWOLFF PROJECTS organiseert deze gesprekken om in de complexiteit van onze tijd onze tijdgeest te duiden en het onderlinge begrip te vergroten, waardoor er ruimte en animo kan ontstaan voor nieuwe inzichten, denkbeelden en initiatieven. Gesprekken in interdisciplinaire gezelschappen van makers, (PhD) onderzoekers, beschouwers en publiek zijn daarbij onmisbaar, evenals lokale, nationale en internationale contexten en in samenwerking met bijvoorbeeld kunstinstellingen in Indonesië, Japan, Colombia en Argentinië.

    

 

Publieksprogramma
BRADWOLFF PROJECTS organiseert naast elke tentoonstelling samen met de kunstenaar een publiek randprogramma, met bijvoorbeeld artist talks, artists meetup’s, art dinners, lezingen, workshops, performances, muziek events, publicaties en educatieve programma’s.

BRADWOLFF PROJECTS art dinners zijn een terugkerend onderdeel tijdens een tentoonstelling. Aan tafel gaat een gesprekspartner (bijv. een curator, criticus of filosoof) met de kunstenaar in gesprek over het werk. En natuurlijk met alle andere tafelgenoten.

       

 

BRADWOLFF PROJECTS maakt in sommige gevallen bijzondere publicaties/multiples bij een tentoonstelling in nauwe samenwerking met de kunstenaar. Ook bij de boeken gaat het om een samengaan van vorm en inhoud, esthetiek en betrokkenheid. Onderstaand een selectie.

   

Spell Action, Ruta Butkute [oplage 120] 2018. Grafische vormgeving : Kees Janmaat

   

Metamorphosis music notation, Annesas Appel [oplage 100] 2016.  Grafische vormgeving : Kees Janmaat  Geselecteerd als één van de bijzondere kunstenaarsboeken uit Vlaanderen en Nederland op de Frankfurter Buchmesse, 2016.

 

 

Tea Talks, Kyoco Taniyama, kunstenaarspublicatie [oplage 100] 2016. Grafische vormgeving : Kees Janmaat

 

   

Hui’an, Katrin Korfmann, kunstenaarsboek/leperello [oplage 33] 2015. Grafische vormgeving : Adriaan Mellegers

 

  

Unreal Estate 1, Ksenia Galiaeva, kunstenaarspublicatie [oplage 100] 2014. Grafische vormgeving : Kees Janmaat

 

Educatie


BRADWOLFF PROJECTS is een ontmoetingsplek voor de dialoog van kunstenaars met  studenten/opleidingen. Zij organiseert (op maat gemaakte) daarvoor cursussen en gastlessen.

BRADWOLFF PROJECTS is sinds 2017 acceptant van de CJP Cultuurkaart en daarmee gastheer van middelbare scholen (VMBO, HAVO, Atheneum en Gymnasium).

BRADWOLFF PROJECTS geeft samen met de kunstenaars in de context van de tentoonstellingen gastlessen aan studenten van o.a. UvA, Rietveld Academie, Minerva Academie en Breitner Academie. Vanaf het begin werkt Bradwolff Projects met kunstenaars  samen n.a.v. hun artistiek onderzoek/ promotieonderzoek.

   

 

Bijlmer Artist-In-Residence [BijlmAIR]
BijlmAIR is the artist-in-residence programme van CBK Zuidoost, Bradwolff Projects en het Stedelijk Museum: jaarlijks nodigen zij alledrie een internationale kunstenaar uit twee maanden te wonen/werken in het BijlmAIR-atelier in Amsterdam Zuidoost. Alle BijlmAIR residenten integreren op de een of andere manier ‘Amsterdam Zuidoost’  in hun kunstprojecten. Meer info BijlmAIR Artist-In-Residence
BRADWOLFF PROJECTS kunstenaars: 2018 Luis Hernández Mellizo  (1978 , Bogotá, Colombia)  2017 Aliansyah Caniago (1987, Tangerang/Indonesië)  2016 Kyoco Taniyama links (1972, Aichi, Japan)  afb. van links naar rechts

       

 

Locatie
BRADWOLFF PROJECTS heeft sinds 2014 een eigen tentoonstellingsruimte, de sfeervolle koepelruimte van het chirurgiegebouw van het voormalige Burgerziekenhuis in Amsterdam Oost. Het gebouw heeft symmetrische zalen en is zeer geschikt voor heldere, geconcentreerde presentaties. Door de ligging in de stille, publieke binnentuin is het een bijzondere ontmoetingsplek van buurtbewoners, stadsbewoners en kunstliefhebbers uit binnen- en buitenland. Tuin en presentatieruimte worden in het bemiddelingsprogramma en de kunstenaarspresentaties veelvuldig ingezet.

   

Het voormalig Burgerziekenhuis – speciaal voor de kleine burgerij – ligt aan de Linnaeusstraat, Amsterdam, en werd ontworpen door A.L. van Gendt [1835-1901]. Het werd in 1891 geopend met geld dat onder andere was samengebracht door een openbare verloting van tweehonderd kunstwerken in het Amsterdamse Arti. Het heeft tot 1991 als ziekenhuis gefunctioneerd.  Meer info over het voormalig burgerziekenhuis

BRADWOLFF PROJECTS organiseert een groot deel van het programma op de eigen locatie. Echter, in samenspraak met kunstenaars, curatoren en organisaties heeft Bradwolff Projects ook een nomadisch programma en presenteert zij werk van kunstenaars in binnen- en buitenland o.a. Intersections, Art Rotterdam, Nieuw Dakota, Amsterdam en Lewisham Arthouse, London.