hili greenfeld

In de Transformatie serie vormen de achtereenvolgende solotentoonstellingen van Hili Greenfeld [Israël], Sachi Miyachi [Japan], Paul Devens [Nederland] een drieluik waarbinnen de kenmerkende koepelruimte van Bradwolff Projects telkens opnieuw wordt geneutraliseerd en vervolgens getransformeerd. Het aloude concept van de palimpsest, een beschreven vel na uitwissen opnieuw beschrijven, wordt als architecturaal principe in elke tentoonstelling toegepast. De drie kunstenaars werken normaliter allen op hun eigen manier op het snijvlak van beeldende kunst en architectuur en hierbij speelt het veranderen van architectonische omgevingen doorgaans een prominente rol.

Centraal in de tentoonstelling staat in hoeverre sociale bewustwording en interactie, al dan niet op kleine schaal, door middel van architectuur bewerkstelligd kan worden. De manier waarop hybride verweving van beeldende kunst en architectuur verhalen vanuit de heersende tijdsgeest kan vertellen, is hierin belangrijk. De kunstenaars doen voorafgaand aan hun presentaties artistiek onderzoek naar de locatie, architectuur en sociale geschiedenis van Bradwolff Projects. Om de wisselwerking tussen beeldende kunst en architectuur enerzijds en sociale bewustwording en interactie anderzijds te onderzoeken spelen gedurende de presentaties ook de omwonenden en bezoekers van Bradwolff Projects een belangrijke rol. Hun persoonlijke verhalen zullen onderdeel worden van de ruimtelijke transformaties [Hili Greenfeld], zij zullen deelnemen aan bijzondere sociale rituelen in de ruimte [Sachi Miyachi] en hun aanwezigheid zal het geluid in de ruimte mede-transformeren [Paul Devens].

In het kader van de Transformatie Serie zal Hili Greenfeld als eerste van de drie deelnemende kunstenaars de ruimte van Bradwolff Projects transformeren tot een site-specific werk getiteld ‘Tales of the East’. Van 29 september tot en met 27 oktober zal haar solotentoonstelling te zien zijn bij Bradwolff Projects. ‘Tales of the East’ vormt het eindresultaat van haar periode als kunstenaar in residency van het CBK Zuidoost BijlmAIR programma. Het werk van Greenfeld is interdisciplinair en veelomvattend. Aan de hand van schilderingen, gevonden [historische] objecten en architecturale maquettes, creëert ze wat zij zelf noemt ‘environments’, oftewel ruimte vullende installaties die aanvoelen als een wereld in een wereld waarbinnen spiritualiteit een grote rol speelt. Greenfeld zal de tentoonstellingsruimte transformeren in een altaar waar mensen bij wijze van ritueel hun ‘hospi tales’ – hun herinneringen aan een ziekenhuiservaring kunnen delen en achterlaten. Hiermee poogt Greenfeld een collectief geheugen op te bouwen waarin verschillende perspectieven op het ziekenhuis als instituut worden opgenomen. Hierbij wordt onderzocht hoe persoonlijke verhalen zich verhouden tot universele opvattingen rondom het ziekenhuis als instituut.

Hili Greenfeld [1981] is geboren en opgegroeid in Nahariya in Israël en woont en werkt in Tel Aviv. Ze studeerde literatuur aan de Universiteit van Tel Aviv en Art & Design aan de Bezalel Academy. Opvallend aan het werk van Greenfeld is dat zij, hoewel geschoold in Israël, veel Midden Oosterse invloeden incorporeert en zich hier al in het meest vroege stadium van haar kunstenaarspraktijk tot aangetrokken voelde. Ze was een artist in residence aan het Lasalle College of the Arts in Singapore [2012], en was gast kunstenaar aan het Tobačna 001 Cultureel Centrum Ljubljana, waar ze in 2016 een solo-show had. Ze exposeerde eerder in de Art Cube Gallery in Jeruzalem [2017], het Museum of Islamic Art Jerusalem en de Architect House, Jaffa [2018].