marc raven

In de tentoonstelling ‘De wildernis bloeit door’ toont kunstenaar Marc Raven zijn zoektocht naar het inzichtelijk maken van de kunstbeleving. De werken die getoond worden in de koepelruimte van het voormalige burgerziekenhuis bestaan uit eigenaardige, abstracte objecten. Afgeleid van doorsnedes van schilderijen, onthullen de werken het sublieme karakter van natuurlijke imperfectie. Raven vraagt zich af ‘Hoe de belevenis van kunst is verweven met de totstandkoming van de kunstwerken’.

‘De wildernis bloeit door’ verwijst naar een gedicht van Hans Favery. Binnen de regels van het gedicht herkent Raven de hoedanigheid van de maker om kunst een zelfstandige taal te laten spreken. Zo bestaat zijn werk uit handelingen die haast magisch tot een opeenstapeling van energie leiden. In tegenstelling tot het materiaal, wordt de levensvatbaarheid van kunst bepaald door haar rol met de tijd en haar sensibiliteit tot het dagelijks bestaan. Raven stelt dat zijn werken tot leven komen in de momenten waar hij zowel volledige harmonie als volledige disharmonie met de wereld om hem heen ervaart. Het werk kan echter pas geheel tot uitdrukking komen als er ruimte is voor reflectie; alleen dan kan de kunst in zijn bestaan de aard van het menselijke tonen.

‘De wildernis bloeit door’ probeert de taal van de kunst uit te spreken. De dialoog komt tot stand door de bescheiden schaal van de werken en de natuurlijke manier waarop zij een plaats hebben verkregen in de ruimte. De ruimte van BRADWOLFF PROJECTS biedt het werk van Raven de mogelijkheid om niet alleen de spiegel tot zichzelf te keren, maar ook een diepliggende menselijke behoefte te vertegenwoordigen: het proberen uitdrukking te geven aan het ongrijpbare in onze wereld.

Marc Raven [1968, Amsterdam] studeerde aan de KABK in Den Haag en de AKI in Enschede. Raven exposeerde onder andere tijdens de CBK Amsterdam groepstentoonstelling BE CALM samengesteld door Hanne Hagenaars, Art Factory Maastricht, Art Rotterdam,  galerie Phoebus, Rotterdam en Martin van Zomeren, Amsterdam.

Opening 5 oktober 18.00 – 20.00 uur

19.00 uur  Marc Raven in gesprek met Michiel van Nieuwkerk, fotograaf en producent